Bazsóné Szalai Tímea tagóvoda vezető

Bazsóné Szalai Tímea vagyok, a 4.sz. Süni csoport óvodapedagógusa. Óvónő édesanyám munkájába betekintést nyerve – már kislány koromtól – tudatosan készültem az óvodapedagógusi pályára. A Zsámbéki Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógusi Szakán 1993-ban diplomát szereztem, majd egy székesfehérvári óvodában kezdtem el dolgozni.

Több mint 20 éve munkahelyem a Vízivárosi Tagóvoda. Szeretet, jóság, tolerancia, türelem, figyelmesség jegyében– neveljük kolléganőimmel a ránk bízott gyermekeket. Fontosnak tartom, hogy felhőtlen, boldog gyermekkort élhessenek meg a gyermekek megtapasztalva közvetlen- és tágabb környezetük minden érdekességét, szépségét. Szeretetteljes, családias légkör kialakítására törekszem, melyben a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása egyszerre kihívás és nemes feladat számomra. Óvodapedagógusi munkám során mindig találkoztam különleges, egyéni bánásmódot igénylő gyermekekkel. Vonzott a kihívás, a velük való foglalkozás lehetősége, ezért óvodaigazgatóm támogatásával jelentkeztem a budapesti ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar által szervezett, Pedagógus Szakvizsgával bővített óvodapedagógus, fejlesztési szakirányú továbbképzési szakára, ahol 2007-ben szakvizsgát tettem.

Óvodapedagógusi munkám során éppen olyan fontos feladatomnak tekintem a tehetséges gyermekek, tehetségígéretek kiszűrését a tehetséggondozást, mint a fejlődésükben elmaradást mutató gyermekek hátránykompenzálását. Minden gyermekben ott rejlik a tudás és a lehetőség, és amennyiben 2,5-3 éves korban elkezdjük a fejlesztésüket, akkor az iskolába menve már jelentős hátrányt kompenzálhatunk. Munkámba beépítem a hagyományőrző életmódot, az „Így tedd rá!” népi játék- néptáncmódszertan eszközeit, módszereit, játékait, melyek sikeresen alkalmazhatóak a gyermekek készségeinek, képességeinek hatékony fejlesztéséhez. Megértő, türelmes, elfogadó, támogató, előítéletektől mentes attitűddel kívánom elérni, hogy a továbbiakban is bizalommal forduljanak hozzám a Vízivárosi Tagóvodába járó gyermekek és szüleik egyaránt. 2021. augusztus 1-jétől látom el a tagóvoda vezetői feladatokat, támogatom az óvodaigazgató munkáját és az alkalmazotti közösséget segítem további céljaik elérésében.