Szamóca csoport

Magony Henriett, Heni néni vagyok. Óvodapedagógusként végeztem a Nyugat - Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán 2008-ban, majd 2019-ben a Kodolányi János Egyetemen elvégeztem a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga képzést is.

14 éve óvodapedagógusként dolgozom, 3 éve a Vízivárosi Tagóvoda Szamóca csoportjában.

Törekszem a szeretetteljes, családias, biztonságot nyújtó, derűs környezet kialakítására. Fontos számomra, hogy a gyermekek játékos tevékenységeken keresztül minél többet tapasztaljanak meg az őket körülvevő világból, vegyék észre és óvják a természet adta értékeket. Szeressenek óvodába járni, fogadják el egymást, bizalommal forduljanak a csoportban dolgozó felnőttekhez. A napi játék, mozgás, élménygazdag programok és az életkornak megfelelő mennyiségű pihenés fontos az óvodás korú gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséhez.

Kiemelt figyelemmel fordulok a különleges bánásmódot igénylő gyermekek felé. Elfogadó és toleráns személyiségemmel igyekszem mintát mutatni a csoportba járó gyermekeknek és szüleiknek is. Hiszek a család-óvoda együttműködő és bizalomra épülő kapcsolatában, az előítélet mentes, őszinte és hiteles kommunikációban, mely elengedhetetlenül szükséges a gyermekek harmonikus neveléséhez.

Magam is alkotóművész vagyok, ezért kedvenc területem az óvodapedagógusi munkán belül a rajz és vizuális kultúra, valamint a tehetséggondozás. Hatodik éve kiemelten foglalkozom komplex tehetség kibontakoztatással. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma évek óta támogatja az eredményesen működő, nagycsoportosok számára szervezett és általam vezetett vizuális műhelyt. Örömmel tölt el, hogy az évek során számos országos és helyi rajzpályázaton vettek részt óvodásaink kiemelkedő eredménnyel.

Célom, hogy fokozatosan, tudatosan, lépésről-lépésre, játékos formában az egyéni igényekhez és fejlettségi szinthez igazodva, érzelmileg kiegyensúlyozott, reális önbizalommal rendelkező, önálló, iskolaérett gyermekeket neveljek  az óvodáskor végére úgy, hogy felnőttként jó szívvel és boldogan gondoljanak vissza az óvodás gyermekévekre.

"A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani."

(Rudolf Steiner)

Lencsés Diána vagyok, Dia néni, a Vízivárosi Tagóvodában segítem a pedagógusok mindennapi munkáját, pedagógiai asszisztensként. A gyógypedagógiai segítő munkatárs végzettségem hasznosnak érzem a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapjainak megszervezésében. Személyiségemből adódóan fontos számomra a gyermekek bizalmának elnyerése, a biztonságot nyújtó, derűs környezet kialakítása, a játékosság. Támogatom az egyéni igényeket és képességeket, de az önállóságuk elérésére is motiválok. A mindennapok megerősítettek abban az elhatározásomban, hogy a továbbiakban folytassam tanulmányaimat, mint óvodapedagógus.

 

 

 

 

 

Vidermanné Mecseki Ágnes, Ági néni vagyok. 15 éve dolgozom a Vízivárosi Óvoda Szamóca csoportjában, mint dajka néni. A gyermekek iránt érzett szeretet vezetett erre a pályára. A kicsik mindennapi gondozásában, ellátásában tevékenykedek. Elhivatott vagyok a munkám iránt, igyekszem mindenben segíteni az óvó néniket a nevelési feladatok megvalósításában. Vallom, hogy egy játékos, vidám, szeretetteljes légkörben felcseperedni nagyobb biztonságot, önbizalmat ad a gyermekeknek az önállóság eléréséhez.

 

 

 

 

 

 

 

Szamóca csoport
Szamóca csoport
Szamóca csoport
Szamóca csoport
Szamóca csoport
Szamóca csoport
Szamóca csoport