Beiratkozás 2018

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 31. napjáig tartó nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi napokon kerül sor 08.00-tól - 13.00-ig és 14.00-tól - 17.00-ig:

  • Árpád Úti Óvoda (Székesfehérvár, Árpád utca 5.): 2018. április 24. és 26.
  • Vízivárosi Tagóvodája (Székesfehérvár, Sarló utca 11/e.): 2018. április 25.
Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 2018. szeptember 1. napjától napi négy órában óvodai nevelésre köteles minden olyan kisgyermek, aki 2018. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Azon kisgyermekek esetében, akik 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (szülő lakcímkártyája)

Kedves Szülők!

A 2018. évi beiratkozáshoz széleskörű információt tartalmazó adatlap kitöltése minden gyermek esetén kötelezettségünk.

Tisztelettel arra kérjük Önöket, hogy a honlapunkra feltöltött dokumentumot tanulmányozzák, s a szükséges adatokat, igazolásokat gyűjtsék össze! Nagy segítség lenne számunkra, ha otthon értelemszerűen kitöltenék és magukkal hoznák beiratkozáskor, mert ezzel meggyorsulna az adat felvétel folyamata és csökkenne a várakozási idő.

Az oldal megnyitása után letölthetők a beiratkozáshoz szükséges, segítséget nyújtó dokumentumokat, melyekből tájékozódhatnak.

Segítő szándékukat előre is köszönjük, szeretettel várjuk Önöket a beiratkozáskor!

További információkért kattintson ide.

Óvodanyitogató délután

Kedves Szülők, leendő kis Ovisok!

Szeretettel meghívjuk önöket, benneteket „óvodanyitogató” délutánunkra! Ezen alkalommal  kinyitjuk az óvodákat, megmutatjuk csoportjainkat, ismerkedni lehet az óvónénikkel és dajka nénikkel. A gyermekek birtokba vehetik  játékainkat a csoportszobában. A kölcsönös ismerkedés lehetőségével mindannyiunk örömteli perceket élhet át.

SZERETNÉNK, HA MINÉL TÖBBEN ELLÁTOGATNÁNAK ÓVODÁINKBA!

ÁRPÁD ÚTI ÓVODA: 2018. ÁPRILIS 16.    HÉTFŐ                 16.30-18.00 óráig

VÍZIVÁROSI TAGÓVODA: 2018. ÁPRILIS 19.    CSÜTÖRTÖK             16.30-18.00 óráig

Ingyenes étkezés

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015.szeptember 1. napjától módosultak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeinek szabályai.

Az ingyenes gyermekétkeztetést - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni.

A linkekre kattintva letölthető az ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat, a kitöltéshez szükséges tájékoztató.