Aranyecset - vizuális-térbeli tehetség kibontakoztató műhely

Örömmel adjuk hírül, hogy az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodájában 2019-2020-as nevelési év szeptemberben sikeresen elindítottuk „Aranyecset - vizuális-térbeli tehetség kibontakoztató műhelyünket”.

A komplex tehetségkibontakoztató program megvalósítását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program 1 000 000 forint vissza nem térítendő támogatással támogatta.

Ingyenes étkezés

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015.szeptember 1. napjától módosultak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeinek szabályai.

Az ingyenes gyermekétkeztetést - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni.

A linkekre kattintva letölthető az ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat, a kitöltéshez szükséges tájékoztató.