Óvodai beiratkozás a 2022/2023-es nevelési évre

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023 as nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2022. május 19-20. ( csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

  • Árpád Úti Óvoda: Székhelyén (Árpád utca 5.): 2022. május 19.,
  • Vízivárosi Tagóvodájában (Sarló u tca 11/e.): 2022. május 20.

2022. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2022. augusztus 31. napjáig bet ölti a harmadik életévét Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskola nevelésre oktatásra készíti fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés al apján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban , vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás nap ján jön létre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Részletes információkat a csatolt dokumentumok tartalmazzák.

Aranyecset 2021-2022, féléves értékelés

Az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodájában idén is eredményesen és aktívan működik az ARANYECSET tehetség kibontakoztató műhely, immár 3. éve. 13 nagycsoportos gyermek minden héten változatos és minőségi eszközökkel, technikákkal és programokkal ismerkedik, mely nem jöhetett volna létre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program ismételt támogatása nélkül.

A veszélyhelyzet ellenére is tudtunk alkotni. Leveleket gyűjtöttünk, közös képet készítettünk, megismertük egymást, portrét fotóztunk és rajzoltunk, közös programot szerveztünk a családokkal a Koronás Parkba, ahol saját Aranyecsetes pólónkat festettük meg textil festékkel egy jó hangulatú, ám kissé hideg délután. Készült karkötő fonalból, rajzok, festmények, mézeskalács mely kapcsolódik hagyományőrző óvodai programunkhoz is, írtunk és illusztráltunk mesét közösen, szénrajzot készítettünk, „porcelán gyurmából” jégkristályok készültek és idén minden évszakhoz kapcsolódóan a fényképezés alapjaival is ismerkedhetnek a gyermekek, így saját fényképeiket is megtalálhatóak a képek között. A Méh-Ész bee-bot versenyre idén is jelentkeztünk, megismertetve a gyermekeket a robotika alapjaival, biztosítva a komplex és változatos fejlesztést. Saját készítésű síkbábokkal, a párok közös történetet is bemutattak a többieknek.

„Családom” Rajzpályázat

Az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája, a „Családok napja” alkalmából rajzpályázatot hirdet, 5-7 éves gyermekek számára. Témája szabadon választható, bármi, ami a Családhoz kapcsolódó pillanatot, érzést elevenít meg.

Kérjük, az alkotások A/4-es méretben, szabadon választható technikákkal (pl. ceruza, toll, filctoll, festés, mozaik, textil stb.) sík formátumban készüljenek. A műveket 2 cm-es keretben várjuk, a jobb alsó sarokban szerepeljenek az alábbi adatok: Gyermek neve, életkora, óvoda neve, felkészítő pedagógus.

Beküldési határidő: 2022. május 03.

Aranyecset 2021

Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodájában már 2 éve sikeresen működik az „Aranyecset - vizuális-térbeli tehetség kibontakoztató műhelyünk”.

Az eredményes és színvonalas megvalósítás nem jöhetett volna létre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program ismételt támogatása nélkül. A veszélyhelyzet ellenére is módunkban állt változatos technikákkal, minőségi eszközökkel, anyagokkal elkápráztatni a „tehetség csírákat”.

Aranyecset - vizuális-térbeli tehetség kibontakoztató műhely

Örömmel adjuk hírül, hogy az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodájában 2019-2020-as nevelési év szeptemberben sikeresen elindítottuk „Aranyecset - vizuális-térbeli tehetség kibontakoztató műhelyünket”.

A komplex tehetségkibontakoztató program megvalósítását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program 1 000 000 forint vissza nem térítendő támogatással támogatta.

Ingyenes étkezés

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015.szeptember 1. napjától módosultak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeinek szabályai.

Az ingyenes gyermekétkeztetést - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni.

A linkekre kattintva letölthető az ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat, a kitöltéshez szükséges tájékoztató.