Neubauer Jánosné óvodaigazgató

Neubauer Jánosné Erika vagyok, az Árpád Úti Óvoda és a Vízivárosi Tagóvoda óvodaigazgatója. A Vízivárosi Óvodában pályám elején óvodapedagógusként, később óvodavezető helyettesként is, majd óvodavezetőként tevékenykedtem. 2012-től látom el az óvodaigazgatói feladatokat, immár az összevont intézményben. Pályafutásomat végig kíséri a gyermekek érdekeinek mindenek feletti képviselete, mely örök érték számomra. Elhivatottsággal, empátiával, személyes példamutatással segítséget nyújtok a nevelőtestület alkotó együttműködéséhez.

A vezetésemmel összekovácsolódott közösséget arra inspirálom, hogy tovább éljen a tudás iránti vágy, a belső késztetés, az elhivatottság, a módszertani tudatosság, a gyermekek fejlődésébe vetett bizalom, s a családokkal való kapcsolat harmóniája.

A két óvoda közötti egységes és egyenértékű odafigyelés meglétét kiemelt kötelességemnek tekintem.

Támogatom azt az elvet, mely mentén megteremtődik a gyermekek tisztelete, szeretete, feltétel nélküli elfogadása, egy olyan érzelmi biztonságot nyújtó, gyermekközpontú, befogadó nevelő környezetben, ahol biztosított a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, az értékek megszilárdítása, az esélyegyenlőség, valamint a pedagógus kompetenciák erősítése.

Fontos számomra a szülői elégedettség kivívása, a fejlesztő együttműködés erősítése, a gyermekközpontúság jegyében.

Bennem él a pedagógus pálya tisztelete, a tudás iránti vágy, s a tudás átadásának képessége.

Fontos számomra, a gyermekekkel kialakított bensőséges, szeretetteljes kapcsolat megteremtése. Igyekszem megismerni a gyermekeket, tevékeny részese vagyok nyílt napoknak, bemutatóknak, hagyományos ünnepi rendezvényeknek.

A szülők személyiségének, elképzeléseiknek, elvárásaiknak megismerése elengedhetetlen számomra vezetői gyakorlatomban, hiszen a kölcsönös bizalom, tisztelet, alkalmazkodás kialakítása alappillére a jó együttműködésnek. Időt, fáradságot nem kímélve lehetőséget teremtek személyes beszélgetésekre, az esetleges problémás helyzetek eredményes kezelésére.

Munkatársaimmal elfogadó, előremutató, gyümölcsöző munkakapcsolatot alakítok ki, támogatom, bátorítom a módszertani, újító elképzelések megvalósítását.