Vízivárosi Tagóvoda bemutatkozása

Az Árpád Úti Óvoda és az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája 2012. augusztus 1-jétől összevont intézményként működik.

A Vízivárosi Tagóvoda egy lakótelep középpontjában, 1978-tól sikeresen működő 150 férőhelyes intézmény.  A nevelőmunka hat gyermekcsoportban folyik, 12 óvodapedagógus, 3 pedagógiai asszisztens, 8 technikai dolgozó segítségével. Fejlesztőpedagógus segíti a fejlődésben lemaradt gyermekek felzárkóztatását, valamint a tehetséges gyermekek kiemelt gondozását.

Pedagógiai programunk kialakításánál összhangot teremtettünk az érvényben lévő Óvodai nevelés országos alapprogramjával, melyben megtartottuk egymásra épülő meglévő értékeinket. A hazai óvodai neveléstörténet hagyományai alapján alakítottuk ki önálló arculatunkat, mely biztosíték a nevelés sokszínűsége mellett, szakmai önállóságunk megtartására.

Várunk minden kisgyermeket óvodánkba, ahol országunk és megyénk népszokásain, az „Így tedd rá!” népi játék, néptáncmódszertanon, kiemelt tehetséggondozó programon keresztül fejlesztjük az egyéni képességeket.

Sokoldalú, változatos pedagógiai képzettségünk, lelkesedésünk biztos alapja a gyermekek sikeres fejlesztésének, a megtapasztaláson alapuló játékba ágyazott tanulás megteremtésének. Szakmai, etikai hitvallásunk, gyermekszeretetünk, tudatos nevelői attitűdünk segíti a jövő nemzedék formálását.

A családok szerepét erősítjük gyermekszeretetünkkel, széleskörű módszertani kultúránkkal, innovatív törekvéseinkkel, jó partnerkapcsolat kialakításával.

Óvodánk nyitott a szülők felé, óvodai közös rendezvényeken, nyílt napokon, városi rendezvényeken lehetőséget biztosítunk az intézményben folyó szakmai, módszertani munka megismeréséhez.

Hagyományos és hazafias ünnepeink:

 • Szüret
 • Zenei Világnap
 • A magyar népi játék napja
 • Dömötör nap - vásár
 • Márton napi ludazás
 • Vízivárosi Advent
 • Mikulás
 • Luca nap
 • Karácsonyi ünnepély gyermekeknek
 • Karácsonyi ünnepély felnőtteknek
 • Farsang
 • Óvodabál szülőknek, nevelőknek
 • Kiszézés, téltemetés
 • Tavaszi vásár
 • Húsvét
 • Népviselet napja
 • Kihívás Napja
 • Juniális
 • Március 15.
 • Nemzeti Összetartozás Napja (Június.04)

Hisszük, hogy társadalmunkban a pedagógusok szava, tudása, hite és tenni akarása kibontakozhat, s a felnövekvő nemzedék erkölcsiségében, emberségében, hazafiasságában szolgálni tudja nemzetünk érdekeit, hiszen a magyar óvodapedagógia régóta, Európa számára is követendő példát mutat.

A további képek megtekintéséhez kattintson az alábbi képre.

 

Vízivárosi Tagóvoda
Vízivárosi Tagóvoda
Vízivárosi Tagóvoda
Vízivárosi Tagóvoda
Vízivárosi Tagóvoda