Árpád Úti Óvoda bemutatkozása

Az Árpád Úti Óvoda és az Árpád Úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája közös igazgatású intézményként működik.

Az Árpád Úti Óvoda 1950-től működő patinás intézmény, amely részben zöldövezetben, részben lakótelepi környezetben fogadja a gyermekeket. Az intézményben hét csoport kapott helyet.

Gyermekcsoportjainkban szakmailag jól képzett, lelkes szakemberek látják el a nevelőmunkát. A pedagógusok munkabeosztása heti váltásban történik. Többnyire homogén csoportokban dolgozunk. Törekszünk arra, hogy a szülők az óvodával való ismerkedés során gyermekük számára a leginkább megfelelő óvodapedagógust és csoportot választhassák.

Derűs, szeretetteljes légkörben biztosítjuk a gyermek fő tevékenységi formáját, a játékot, amely az óvodás korú gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége.

Óvodánk sajátos arculatát meghatározza a hagyományok ápolása. Nevelésünk célja a magyar néphagyományok és a városunk hagyományainak megőrzése, illetve a közösségi magatartásmód alapjainak lerakása.

A gondozás és egészséges életmódra nevelés a pedagógia munkánk egyik alapvető tevékenysége, mely a kisgyermek olyan szükségletét igyekszik kielégíteni, ami elősegíti fejlődését, hozzájárul egészségmegőrzéséhez, jó közérzetéhez, vagyis az egész személyiség alakulásához.

Óvodánk udvarát 2021-ben egy nyertes EU-s pályázat segítségével a székesfehérvári önkormányzat felújítatta, ahol füves, fás, virágos, gumiszőnyeggel fedett területek egyaránt találhatók, ill. asztalok, padok nyújtanak pihenési lehetőséget a gyermekeknek. Folyamatosan fejlesztjük játékeszközeinket. Változatos mozgáslehetőséget biztosítunk (rollerezés, kerékpározás, ügyességi játékok).

Biztonságos, barátságos, otthonosságot sugárzó csoportszobákat alakítottunk ki, melyekben a rendszeres testmozgást az óvoda tornaeszközeivel rossz idő esetén is biztosítjuk.

Jeles napjaink ünnepeink:

 • Mihály nap (szeptember 29.)
 • Magyar népi játék napja
 • Advent (november 3o. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig)
 • Mikulás (december 6.)
 • Karácsony
 • Farsang - Kiszézés
 • Március 15.
 • Víz világnapja
 • Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap)
 • Anyák napja
 • Kihívás napja
 • Gyermeknap
 • Nemzeti Összetartozás Napja

Intézményünknek két kiemelt rendezvénye van, mindkettő egy hetet kitöltő programsorozat.

Szeptemberben a Mihály napot ünnepeljük / óvónénik kórusa, mese dramatizálása, szüret, vásár, szülőkkel közös barkács délután, nagycsoportosok műsora, családi sportvetélkedő /.

Márciusban a városi szintű „Víz világnapja” programsorozat kerül megrendezésre / csoportonkénti kísérletek, búvárbemutató, környezetvédelmi előadás, gálaműsor, óvónők mese dramatizálása, kiállítás ünnepélyes megnyitója,  pályamunkák díjazása /. Évtizedes hagyomány, hogy az aktuális év témájával kapcsolatosan rajzpályázatot hirdetünk és tárlatot szervezünk városunk óvodáiból beérkezett alkotásokból. A pályamunkák mellett interaktív, ismeretterjesztő kiállítás is megtekinthető.

Egyéb rendszeres programjaink:

 • szülők-nevelők bálja,
 • barkács délutánok,
 • kirándulások,
 • nyílt napok,
 • Zenede,
 • Hangszervarázs,
 • úszás,
 • Voke által rendszeresen szervezett kézműves foglalkozások,
 • néptánc,
 • Alba Regia Sportcsarnokban rendezett kézilabda foglalkozás,
 • angol,
 • utazó fejlesztő pedagógus, logopédus,
 • színházlátogatás.

Igyekszünk figyelembe venni a szülők kéréseit. Célunk, hogy az óvodai élet 3 éve alatt a szülők és nevelők között egy egymást tisztelő, segítő kapcsolat alakuljon ki a gyermek fejlődése érdekében. Szeretnénk, ha óvodánk valóban az a hely lenne, ahol minden a gyermekért, gyermekkel történne.

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés.

Kapcsolattartás hagyományos formái:

 • óvodanyitogató, játékos ismerkedés az óvodával
 • beiratkozás
 • szülői értekezletek a nevelési év folyamán
 • családlátogatás szükség esetén
 • délelőtti, délutáni találkozások
 • fogadóórák
 • email, saját facebook csoport, telefon

A szülőket a Szülői Munkaközösség képviseli, munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint végzi.

Árpád Úti Óvoda
Árpád Úti Óvoda
Árpád Úti Óvoda
Árpád Úti Óvoda
Árpád Úti Óvoda
Árpád Úti Óvoda