Romhányi Piroska óvodavezető helyettes

Romhányi Piroska óvodapedagógus, óvodavezető helyettes vagyok az Árpád Úti Óvodában, ahol 1985 óta dolgozom.

 A két óvoda, az Árpád Úti és a Vízivárosi Óvoda egyesítése után fontos volt számomra egymás megismerése, valamint  a kölcsönös, szakmai tudásmegosztás, együttműködés. Erre jó lehetőséget kínáltak a belső továbbképzések, közös tevékenységek, műhelymunkák.

Munkatársaimmal közös a célunk, hogy intézményünk családias légköre, gyermekközpontú nevelési elvei biztonságot nyújtsanak óvodásainknak. A gyermekekkel közös tevékenységek és átélt élmények segítségével neveljük, fejlesztjük őket, figyelembe véve egyéni fejlődési ütemüket. Ez nem valósulhatna meg a szülőkkel kialakított kölcsönös, bizalmi kapcsolat nélkül, hiszen egy célunk van, a gyermekek személyiségének optimális fejlődése.

Fontosnak tartottam, tartom, hogy a meglevő tudásomat folyamatosan fejlesszem, felsőfokú, szakirányú képzésekkel (szociálpedadógus, szakvizsgázott pedagógus,  közoktatásvezető), valamint a mindennapi óvodai munkát segítő továbbképzésekkel (Tehetség kibontakoztatásának lehetőségei, Így tedd rá! komplex fejl.pedagógia népi játékkal, náptánccal; Különleges bánásmód, SNI gyermekek nevelése az óvodában; Sakkjátszótér! komplex képességfejlesztő program).