Információ a beiratkozáshoz

A 2017. évi beiratkozáshoz új, széleskörű információt tartalmazó adatlap kitöltése minden gyermek esetén kötelezettségünk.

Tisztelettel arra kérjük Önöket, hogy a honlapunkra feltöltött dokumentumot tanulmányozzák, s a szükséges adatokat gyűjtsék össze!

Nagy segítség lenne számunkra, ha otthon értelemszerűen kitöltenék és magukkal hoznák beiratkozáskor, mert ezzel meggyorsulna az adatfelvétel folyamata és csökkenne a várakozási idő.

Segítő szándékukat előre is köszönjük, szeretettel várjuk Önöket a beiratkozáskor!

A kitöltendő fájl ide kattintva letölthető.

A tájékoztató a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésről ide kattintva letölthető.

Beiratkozás 2017

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31. napjáig tartó nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi napokon kerül sor 08.00-tól - 13.00-ig és 14.00-tól - 17.00-ig:

  • Árpád Úti Óvoda (Székesfehérvár, Árpád utca 5.): 2017. május 2. és 4.
  • Vízivárosi Tagóvodája (Székesfehérvár, Sarló utca 11/e.): 2017. május 3.

Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 2017. szeptember 1. napjától napi négy órában óvodai nevelésre köteles minden olyan kisgyermek, aki 2017. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Azon kisgyermekek esetében, akik 2017. szeptember 1. és 2017. december 31. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (szülő lakcímkártyája)

További információkért kattintson ide.

Ingyenes étkezés

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015.szeptember 1. napjától módosultak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeinek szabályai.

Az ingyenes gyermekétkeztetést - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni.

A linkekre kattintva letölthető az ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat, a kitöltéshez szükséges tájékoztató.